Videokurz
Rozpočtování staveb

Staňte se profesionálními rozpočtáři! Během našeho videokurzu se seznámíte s teoretickými znalostmi rozpočtování, naučíme Vás, jak správně číst projekt a formou praktických příkladů si procvičíte vytváření položkového rozpočtu a výkaz výměr.

Co se ve videokurzu Rozpočtování staveb naučíte?

Videokurz vede zkušený rozpočtář a lektor Ing. Stanislav Tržil a je určený všem začínajícím rozpočtářům a kalkulantům, kteří si potřebují osvojit kvalitní základy rozpočtování stavebních prací pro pozemní stavitelství. Výuka probíhá v softwaru euroCALC 4 a je rozdělena do 9 samostatných lekcí:

Lekce – Úvod do rozpočtování

Vkládání položky do rozpočtu, také X položek či položek materiálů. Vytvoření výkazu výměr, přesuny hmot a závěrečná kontrola sazby DPH, úprava před odevzdáním jako je seřazení položek a převod do excelu.

Lekce – Zdivo

Prvotní seznámení s rozpočtářským programem, výpočet obvodového zdiva, vnitřního nosného a příčkového zdiva, a také odpočet otvorů a překladů.

Lekce – Zemní práce

Seznámení se s realitou u zemních prací, která bývá složitější díky různorodosti zemních prací, a také odvozem zemin a případným skládkováním.

Lekce – Základy

Rozpočet betonů základových pásů a betonů základových desek, základových zdí z tvárnic ztraceného bednění, výztuže a bednění.

Lekce – Stropy

Práce s keramickými stropy Miako a objasnění položky Ztužující žebro.

Lekce – Překlady a nosníky

Představení různých keramických překladů, výpočet tepelných izolací mezi překlady a ocelových válcovaných I nosníků.

Lekce – Železobetonové věnce

Výpočet jednoduchých položek: věncovky, tepelná izolace, beton, výztuž a bednění – zřízení i odstranění.

Lekce – Krovy (Tesařské práce)

Dělení položek u tesařských prací na montáž vázaných konstrukcí a dodávka materiálu (hranolů, latí apod.), impregnace řeziva, přesuny hmot u prací PSV.

Lekce – Skládaná krytina

Obeznámení se se základními keramickými krytinami a s taškami speciálními (protisněhové, větrací…)
Objednat kurz

Jaké jsou výhody kurzu a co Vám přinese?

Hlavní výhodou videokurzu Rozpočtování staveb je, že každý si určí takové tempo a intenzitu výuky, které mu akorát vyhovuje.

Vzdělávejte se kdekoli

Videokurz můžete absolvovat v práci, doma nebo klidně o víkendu na chatě.

Vzdělávejte se kdykoli

Videokurz si pustíte v době, kdy vám to nejvíce vyhovuje – ráno, přes oběd nebo v noci.

Neomezené opakování jednotlivých lekcí

Každou lekci lze kdykoli přerušit a libovolně se vracet zpět k již probrané látce

Názory těch, kteří kurz absolvovali

Videokurz rozpočtování staveb oceňují nejen začínající rozpočtáři a kalkulanti, ale i studenti středních a vysokých škol.
"Videokurz bych doporučil lidem, kteří mají stavební vzdělání, chtěli by se naučit rozpočtům a používat přitom program euroCALC 4. Myslím si, že by ho v současné době skvěle využili i studenti čtvrtých ročníků stavebních průmyslových škol, kteří se tomuto předmětu věnují."
image
Ing. Stanislav Tržil
rozpočtář
"Baví mě, že je teorie názorně vysvětlená a když něčemu napoprvé nerozumím, tak si jednoduše celou lekci nebo jenom její část můžu pustit znova."
image
Jakub N.
student SPŠ stavební
"Líbí se mi, že jsou lekce tématicky rozdělené. Každý díl má přehlednou strukturu: V úvodu se seznámíme s danou stavební konstrukci. Ve druhé části si přiblížíme projekt. A nakonec v programu euroCALC 4 vložíme položky a spočítáme výměry. Vše jednoduše a přehledně podané.“"
image
David K.
student SPŠ stavební

Máte nějaký dotaz?

Tento web kurzrozpoctovani.cz provozuje společnost Callida a jakýkoliv dotaz vám rádi zodpovíme na telefonu +420 234 710 234 nebo emailu obchod@callida.cz.